top of page

Ректор НАУ піде у відставку

Уряд та Міністерство освіти та науки України оголосили про початок реорганізації Національного авіаційного університету (НАУ), який є найбільшим вищим навчальним закладом в галузі авіації в країні. Метою реорганізації є покращення якості освітнього процесу, наукової діяльності та практичної підготовки фахівців для авіаційної галузі.

За планом реорганізації, з НАУ будуть виділені два самостійних заклади вищої освіти: Київський авіаційний інститут (КАІ) та Державна льотна академія (ДЛА) (м. Кропивницький). КАІ буде спеціалізуватися на підготовці інженерних кадрів для авіаційної галузі, а також на розробці та впровадженню нових технологій, зокрема безпілотних летальних апаратів (БПЛА). ДЛА буде займатися підготовкою пілотів для цивільної та військової авіації, а також надавати послуги льотної експлуатації та обслуговування літаків.

Реорганiзацiя НАУ не повинна зачiпати iнтереси студентiв та викладачiв, якi зможуть продовжити свою освiтню та наукову дiяльнiсть у нових закладах за тими ж умовами . Також уряд та МОН запевняють, що реорганiзацiя НАУ не пов’язана з фiнансовими проблемами унiверситету, а лише з бажанням покращити його ефективнiсть та конкурентоспроможнiсть.

Реорганiзацiя НАУ є одним з етапiв реформування системи освiти та науки в Украинi, яка передбачає модернiзацiю навчальних програм, покращення матерiально-технiчної бази, залучення iноземних експертiв та партнерство з провiдними свiтовими унiверситетами . МОН сподiвається, що ця реформа допоможе покращити якость освiти та науки в Украинii тa збiiльшити конкурентоспроможнiiсть українських фaхiiвцiв на мiжнародному ринку прaii.


Реакція на реорганізацію НАУ була різною. З одного боку, деякі студенти та викладачі висловили свою підтримку новим закладам та сподіваються на покращення умов навчання та роботи. З іншого боку, деякі представники громадськості та експерти критикують уряд та МОН за недостатню прозорість та обґрунтованість процесу реорганізації. Вони також висловлюють занепокоєння щодо можливих порушень прав студентів та викладачів, а також щодо втрати історичної спадщини НАУ .

За словами міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета, реорганізація НАУ є необхідною та обґрунтованою кроком, який дозволить пiдняти рiвень освiти та науки в авiацiйнiй галузi до свiтових стандартiв. Вiн також запевнив, що усi зацiкавленi сторони будуть залученi до обговорення деталей реорганiзацii та що уряд та МОН будуть контролювати якiсть переходного перiоду .

Реорганiзацiя НАУ планується завершити до кiнця 2024 року. Поточним ректором НАУ є Володимир Харченко, який очолює унiверситет з 2010 року .

Comments


Top Stories

bottom of page